Hakkımızda

Neden Kurulduk?
Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız ve kökeni farklı milletlerden olan toplumun tüm katmanlarındaki fertlerin ve özellikle gençlerin kardeşlik bilincini oluşturmak, saygı ve sevgi bağlarını kuvvetlendirmek, milli ve manevi duygularla süslenmiş bir toplum ve bir gençlik inşa etmek, oluşan bu kardeşlik bilincini uluslararası düzeyde temsilini ve tesisini sağlamak, toplumun tüm katmanlarında , yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak için kurulan seferberlik hareketidir.
Birliğimiz ;Kadim kültürümüzün mirasının farkındalığının sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız ile yabancı uyruklu fertlerin birlikte yaşayabilme bilincini arttırılması, inanç ve ahlak değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak için yola çıkmış olan bir olan fikir,düşünce ve aksiyon hareketidir.

Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler / ürünler / anlayışlar / projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Hudutları kalem ile değil , Gönül ile çizilen kardeşlik bilincini toplumun tüm fertlerine yayıp, kadim mirasımızın bizlere yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek, ulusal ve uluslararası huzuru sağlamak için ortam sağlamak ana şiarımızdır.

2017 - TÜRKAB